Internationale Vrouwendag – 100 jaar (passief) kiesrecht voor vrouwen in NL

Aletta Jacobs (1854 – 1929) “De vraag naar recht eist gevoel van plicht”.

Natuurlijk houdt God van vrouwen – maart 2016

8 maart: internationale vrouwendag. Internationaal was deze dag zeker in Buurthuis De Meevaart in de Indische buurt, waar vrouwen van allerlei achtergronden op af gekomen waren. Met het veelzijdige programma van workshops, een documentaire en gedichten afgewisseld met vrouwelijke stand -up – comedians werd de kick off voor de Vrouwen Community Oost een feit.

Oud-minister van Volksgezondheid, Welzijn en Cultuur en oprichtster van Opzij Hedy d’Ancona beet de spits af. Zij vertelde dat in Italië een dorp bestaat waar de vrouwen elkaar feliciteren met vrouwendag en dan de boel de boel laten. De mannen moeten die dag maar alles zelf doen…Internationale vrouwendag is in 1908 ontstaan in New York uit onvrede met de arbeidsomstandigheden in de textiel industrie. Vrouwen claimden “bread & roses” met een optocht door de straten. Nu lijken de Nederlandse vrouwen volop kansen te hebben in het onderwijs, in de politiek en om economische zelfstandig te zijn. Maar d’Ancona wees erop dat de achterstand nog niet is ingehaald. Vrouwen werken niet of werken parttime. De zorgtaak voor kinderen ligt nog altijd veel meer bij de moeders.

Insprirerende verschillen

Vervolgens konden de deelnemers kiezen uit workshops die allemaal als hoofdthema inspiratie hadden. Ikzelf sloot me aan bij “Durf te stralen! Durf te dromen!” onder leiding van Hanne van der Kolk. Mij werd gevraagd de kwaliteiten van mijn buurvrouw op te schrijven. Verschillen inspireren en als verschillen opgeheven worden blijven overeenkomsten over: een eye opener. Aan de hand van korte teksten werd gevraagd aan te geven hoe jij jezelf ziet over vijf jaar en hoe je dat bereikt. “Wees jezelf zijn en volg je hart” is mijn suggestie.

De tweede workshop “Nieuw elan voor lijf en leven” werd geleid door Joanna Kruzycka. Zij  vertelde hoe zij als jong meisje haar passie voor gezonde voeding had opgedaan. Thiandi Grooff heeft een handicap waarmee  in Nederland geen enkele school haar accepteerde.  Ze is naar Londen verhuisd op haar veertiende, waar ze dankzij een speciale techniek heeft leren typen. Binnen vijf jaar heeft ze toen haar bachelor gehaald! Zij leidde de workshop “Inspiratie putten uit tegenslag” waarbij alles in dichtvorm opgeschreven werd.  Tot slot kregen de deelnemers van de workshop onder leiding van Renu Jarbandhan handvatten om uit de verschillen tussen mensen kracht te putten.

Houdt God van vrouwen? 

De film “Houdt God van vrouwen?”  van Emile Rouveroy- bekroond als de  beste documentaire van 2013”- ontlokte veel reacties uit de zaal. We zien in de film de boerin, moeder, weduwe en geëngageerde vrouw Hilligje Kok-Bisschop, die opgroeide  in een gereformeerd milieu en in Staphorst woont. Zij wil graag een actieve rol spelen in de kerkenraad en bij de SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij).  Zij krijgt echter geen voet aan de grond bij in het mannenbolwerk, dat zich beroept op de door God ingestelde natuurlijke orde. Voor het publiek was dit herkenbaar.

Na de gezamenlijke maaltijd werd het tijd voor “Arto Lokalo Femina” met optredens van een dichteres en van stand-up-comedians. De artiesten hebben hun roots liggen in Suriname, Armenië, Mexico, Fryslân, Sri Lanka en Indonesië. Zij lieten met hun scherpe gevoel voor humor zien dat er meer overeenkomsten dan verschillen bestaan tussen vrouwen. Zo kon de internationale Vrouwendag Indische Buurt naadloos overgaan in de Vrouwen Community Oost die de onderlinge verbondenheid voortaan gestalte geeft. #