Vondsten bij de bouw van de Noord-Zuid lijn in Amsterdam

Archeoloog Peter K. is door de gemeente aangesteld als hoofd om een groep deskundigen – vrijwilligers te leiden bij de opgravingen die zijn gedaan bij de aanleg van de Noord-Zuid lijn en deze wetenschappelijk te verwerken. Er worden onder meer haken om schuiten af te meren opgegraven, alsmede glas, botjes, hout, goudleerbehang en nog vele andere materialen meer. De heer Puype is gespecialiseerd in wapens en toebehoren. Hij heeft zijn expertise opgedaan tijdens zijn werkzaamheden bij het Scheepvaartmuseum als bibliothecaris en daarna toen hij 15 jaar lang conservator oude wapens was bij het Legermuseum te Delft. De vondsten worden door de archeologen eerst ontdaan van modder en allerlei aangroeisels, gesorteerd en daarna geïdentificeerd, vervolgens geclassificeerd en tot slot beschreven. Bij de tunnel die gebouwd werd voor de Noord-Zuid lijn zijn 2 machines te pas gekomen. Daarna werden na elk geboord stuk 2 containers geplaatst. Er moest van te voren natuurlijk gebaggerd worden. Archeologen hebben in het water gestaan tot aan hun middel om hun werk te doen. Er was telkens slechts beperkte tijd (2 weken) om te graven en te vissen want dan ging er weer een stel de grond in. De opgravingen zijn o.a. gedaan ter hoogte van de Nieuwe Brug bij het Damrak. Dat is oorspronkelijk aan de monding van de Amstel en daar zijn bij voorbeeld opvallend veel pikhaken gevonden omdat deze werden ingezet bij het afmeren van de boten aan palen. Over het algemeen is alles dat in de modder is gezakt goed geconserveerd gebleven. Momenteel worden de vondsten opgeslagen in het gebouw de Bazel. Er wordt gezocht naar een nieuw onderkomen om de vondsten te verwerken. Er zijn wel honderden pijlpunten en kogels gevonden. Als archeoloog bewaar je alles. Er zijn al bruiklenen tot stand gekomen aan ofwel musea uit andere plaatsen ofwel het Amsterdam Museum, voorheen het Amsterdams Historisch Museum. Een saillante groep vormen de zogenoemde klootdolken waarvan de grepen een fallis symboliseren. Deze dolken werden vaak ostentatief vóór het kruis gedragen door burgers en militairen. Klootdolken waren bij het binnenkomen in de stad aan bepaalde beperkingen onderworpen, waren ze bij voorbeeld te lang dan werden ze in beslag genomen en vervolgens onklaar gemaakt. Van heel veel aardewerk zijn scherven gevonden die zijn schoongemaakt en als dat mogelijk was daarna weer aan elkaar geplakt. Er komen publicaties over alle vondsten, ook een deel over de wapens en toebehoren. De heer Puype is nog bezig deze te schrijven. Het is aantrekkelijk de vondsten te kunnen koppelen aan de locaties en te bepalen op welke manier zij in de grond of te water zijn geraakt. Deze publicatie zal als een catalogus worden uitgegeven, één in een reeks. Hiermee kunnen andere wetenschappers erop voortbouwen. Er komt ook een inleidend boek met voor iedereen begrijpelijke teksten. De verwachting is dat het lezersrubriek bestaat uit collega’s van andere musea, historici, wapenverzamelaars en het grote publiek met interesse voor wapens. Idealiter verschijnen deze boeken binnen de komende 3 jaar. Er komt een expositie in de nieuwe metro, tussen de roltrappen. 

www.amsterdamfm.nl mei 2014